ترجمه Thunderbird در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وبرق‌. می باشد

Thunderbird به چه معناست و Thunderbird یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thunderbird

وبرق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وبرق‌., ترجمه وبرق‌., کلمات شبیه وبرق‌.
دانلود فایل ها