ترجمه Thunderstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ اذرخشي‌. می باشد

Thunderstone به چه معناست و Thunderstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thunderstone

سنگ‌ اذرخشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ اذرخشي‌., ترجمه سنگ‌ اذرخشي‌., کلمات شبیه سنگ‌ اذرخشي‌.
دانلود فایل ها