ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thwart به فارسی

ترجمه Thwart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خنثي‌ كردن‌ , در فارسی : حائل‌ كردن‌ , به فارسی : عقيم‌

Thwart به چه معناست و Thwart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thwart

بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌, ترجمه بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌, کلمات شبیه بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌ , خنثي‌ كردن‌ به لاتین , حائل‌ كردن‌ به لاتین , عقيم‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: