ترجمه Thwart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خنثي‌ كردن‌ , در فارسی : حائل‌ كردن‌ , به فارسی : عقيم‌

Thwart به چه معناست و Thwart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thwart

بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌, ترجمه بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌, کلمات شبیه بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌ , خنثي‌ كردن‌ به لاتین , حائل‌ كردن‌ به لاتین , عقيم‌ خارجی
دانلود فایل ها