ترجمه Thymey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ymyht) اويشني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اويشن‌ دار.

Thymey به چه معناست و Thymey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thymey

(ymyht) اويشني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ymyht) اويشني‌, ترجمه (ymyht) اويشني‌, کلمات شبیه (ymyht) اويشني‌ , اويشن‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها