ترجمه Thypatron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لامپ‌ گازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تايراترون‌.

Thypatron به چه معناست و Thypatron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thypatron

لامپ‌ گازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لامپ‌ گازي‌, ترجمه لامپ‌ گازي‌, کلمات شبیه لامپ‌ گازي‌ , تايراترون‌. به لاتین
دانلود فایل ها