ترجمه Tideway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسيرجزر و مد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روگاه‌ جزر و مد , در فارسی : كشند راه‌.

Tideway به چه معناست و Tideway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tideway

مسيرجزر و مد به خارجی , ریشه انگلیسی مسيرجزر و مد, ترجمه مسيرجزر و مد, کلمات شبیه مسيرجزر و مد , روگاه‌ جزر و مد به لاتین , كشند راه‌. به لاتین
دانلود فایل ها