ترجمه Tie Silk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ ابريشمي‌ كراواتي‌. می باشد

Tie Silk به چه معناست و Tie Silk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tie Silk

پارچه‌ ابريشمي‌ كراواتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ ابريشمي‌ كراواتي‌., ترجمه پارچه‌ ابريشمي‌ كراواتي‌., کلمات شبیه پارچه‌ ابريشمي‌ كراواتي‌.
دانلود فایل ها