ترجمه Tightwire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌ناب‌ سيمي‌. می باشد

Tightwire به چه معناست و Tightwire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tightwire

ط‌ناب‌ سيمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌ناب‌ سيمي‌., ترجمه ط‌ناب‌ سيمي‌., کلمات شبیه ط‌ناب‌ سيمي‌.
دانلود فایل ها