ترجمه Tillable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ كشت‌ وزرع‌. می باشد

Tillable به چه معناست و Tillable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tillable

قابل‌ كشت‌ وزرع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ كشت‌ وزرع‌., ترجمه قابل‌ كشت‌ وزرع‌., کلمات شبیه قابل‌ كشت‌ وزرع‌.
دانلود فایل ها