ترجمه Tiller در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشاورز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زارع‌ , در فارسی : كشتكار , به فارسی : اهرم‌ سكان‌كشتي‌ , سایر ترجمه ها : جوانه‌

Tiller به چه معناست و Tiller یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tiller

كشاورز به خارجی , ریشه انگلیسی كشاورز, ترجمه كشاورز, کلمات شبیه كشاورز , زارع‌ به لاتین , كشتكار به لاتین , اهرم‌ سكان‌كشتي‌ خارجی , جوانه‌ در زبان
دانلود فایل ها