ترجمه Timber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تير , در فارسی : الوار , به فارسی : كنده‌ , سایر ترجمه ها : درخت‌ الواري‌ صداي‌ خشك‌

Timber به چه معناست و Timber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Timber

چوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوب‌, ترجمه چوب‌, کلمات شبیه چوب‌ , تير به لاتین , الوار به لاتین , كنده‌ خارجی , درخت‌ الواري‌ در زبان , صداي‌ خشك‌انگلیسی
دانلود فایل ها