ترجمه Time در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرور زمان‌ را ثبت‌ كردن‌ , در فارسی : زماني‌ , به فارسی : موقعي‌ , سایر ترجمه ها : ساعتي‌.

Time به چه معناست و Time یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Time

ساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساختن‌, ترجمه ساختن‌, کلمات شبیه ساختن‌ , مرور زمان‌ را ثبت‌ كردن‌ به لاتین , زماني‌ به لاتین , موقعي‌ خارجی , ساعتي‌. در زبان
دانلود فایل ها