ترجمه Time Lock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قفل‌ ساعتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گاه‌قفل‌.

Time Lock به چه معناست و Time Lock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Time Lock

قفل‌ ساعتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قفل‌ ساعتي‌, ترجمه قفل‌ ساعتي‌, کلمات شبیه قفل‌ ساعتي‌ , گاه‌قفل‌. به لاتین
دانلود فایل ها