ترجمه Timidity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ssendimit) حجب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كمرويي‌ , در فارسی : ترسويي‌ , به فارسی : بزدلي‌ , سایر ترجمه ها : جبن‌.

Timidity به چه معناست و Timidity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Timidity

(ssendimit) حجب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ssendimit) حجب‌, ترجمه (ssendimit) حجب‌, کلمات شبیه (ssendimit) حجب‌ , كمرويي‌ به لاتین , ترسويي‌ به لاتین , بزدلي‌ خارجی , جبن‌. در زبان
دانلود فایل ها