ترجمه Tin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درحلب‌ ياقوط‌ي‌ريختن‌ , در فارسی : حلب‌ كردن‌.

Tin به چه معناست و Tin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tin

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , درحلب‌ ياقوط‌ي‌ريختن‌ به لاتین , حلب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها