ترجمه Tinfoil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورق‌ قلع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورق‌ حلب‌ , در فارسی : حلبي‌ , به فارسی : ورقه‌ نازك‌ قلعي‌.

Tinfoil به چه معناست و Tinfoil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tinfoil

ورق‌ قلع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورق‌ قلع‌, ترجمه ورق‌ قلع‌, کلمات شبیه ورق‌ قلع‌ , ورق‌ حلب‌ به لاتین , حلبي‌ به لاتین , ورقه‌ نازك‌ قلعي‌. خارجی
دانلود فایل ها