ترجمه Tinny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قلع‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلعي‌ , در فارسی : قلع‌ مانند , به فارسی : حلبي‌ ساز , سایر ترجمه ها : قلع‌ كار.

Tinny به چه معناست و Tinny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tinny

قلع‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی قلع‌ دار, ترجمه قلع‌ دار, کلمات شبیه قلع‌ دار , قلعي‌ به لاتین , قلع‌ مانند به لاتین , حلبي‌ ساز خارجی , قلع‌ كار. در زبان
دانلود فایل ها