ترجمه Tinstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معدن‌ قلع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ قلع‌.

Tinstone به چه معناست و Tinstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tinstone

معدن‌ قلع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معدن‌ قلع‌, ترجمه معدن‌ قلع‌, کلمات شبیه معدن‌ قلع‌ , سنگ‌ قلع‌. به لاتین
دانلود فایل ها