ترجمه Tip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيزي‌ نوك‌ چيزي‌.

Tip به چه معناست و Tip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tip

راس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راس‌, ترجمه راس‌, کلمات شبیه راس‌ , تيزي‌ نوك‌ چيزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها