ترجمه Tireless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ لاستيك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خستگي‌ ناپذير , در فارسی : نافرسودني‌.

Tireless به چه معناست و Tireless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tireless

بي‌ لاستيك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ لاستيك‌, ترجمه بي‌ لاستيك‌, کلمات شبیه بي‌ لاستيك‌ , خستگي‌ ناپذير به لاتین , نافرسودني‌. به لاتین
دانلود فایل ها