ترجمه Tiresome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خسته‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مزاحم‌ , در فارسی : ط‌اقت‌ فرسا.

Tiresome به چه معناست و Tiresome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tiresome

خسته‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خسته‌ كننده‌, ترجمه خسته‌ كننده‌, کلمات شبیه خسته‌ كننده‌ , مزاحم‌ به لاتین , ط‌اقت‌ فرسا. به لاتین
دانلود فایل ها