خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55986 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55986','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55986 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tiresome به فارسی

ترجمه Tiresome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خسته‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مزاحم‌ , در فارسی : ط‌اقت‌ فرسا.

Tiresome به چه معناست و Tiresome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tiresome

خسته‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خسته‌ كننده‌, ترجمه خسته‌ كننده‌, کلمات شبیه خسته‌ كننده‌ , مزاحم‌ به لاتین , ط‌اقت‌ فرسا. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: