ترجمه Tiro در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاراموز. می باشد

Tiro به چه معناست و Tiro یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tiro

كاراموز. به خارجی , ریشه انگلیسی كاراموز., ترجمه كاراموز., کلمات شبیه كاراموز.
دانلود فایل ها