ترجمه Titanic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (باحرف‌ بزرگ‌) غول‌ اسا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيلي‌ كلان‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ عنصر

Titanic به چه معناست و Titanic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Titanic

(باحرف‌ بزرگ‌) غول‌ اسا به خارجی , ریشه انگلیسی (باحرف‌ بزرگ‌) غول‌ اسا, ترجمه (باحرف‌ بزرگ‌) غول‌ اسا, کلمات شبیه (باحرف‌ بزرگ‌) غول‌ اسا , خيلي‌ كلان‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ عنصر به لاتین
دانلود فایل ها