ترجمه Titillate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌. می باشد

Titillate به چه معناست و Titillate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Titillate

كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌., ترجمه كردن‌., کلمات شبیه كردن‌.
دانلود فایل ها