ترجمه Titillative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غلغلك‌ اور. می باشد

Titillative به چه معناست و Titillative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Titillative

غلغلك‌ اور. به خارجی , ریشه انگلیسی غلغلك‌ اور., ترجمه غلغلك‌ اور., کلمات شبیه غلغلك‌ اور.
دانلود فایل ها