ترجمه Title در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استحقاق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سند , در فارسی : صفحه‌ عنوان‌كتاب‌ , به فارسی : عنوان‌ نوشتن‌

Title به چه معناست و Title یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Title

استحقاق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استحقاق‌, ترجمه استحقاق‌, کلمات شبیه استحقاق‌ , سند به لاتین , صفحه‌ عنوان‌كتاب‌ به لاتین , عنوان‌ نوشتن‌ خارجی
دانلود فایل ها