ترجمه Titmouse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) چرخ‌ ريسك‌. می باشد

Titmouse به چه معناست و Titmouse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Titmouse

(ج‌.ش‌.) چرخ‌ ريسك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) چرخ‌ ريسك‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) چرخ‌ ريسك‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) چرخ‌ ريسك‌.
دانلود فایل ها