ترجمه Titrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيارچيزي‌ را معين‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عيار گرفتن‌.

Titrate به چه معناست و Titrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Titrate

عيارچيزي‌ را معين‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عيارچيزي‌ را معين‌ كردن‌, ترجمه عيارچيزي‌ را معين‌ كردن‌, کلمات شبیه عيارچيزي‌ را معين‌ كردن‌ , عيار گرفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها