ترجمه Titular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لقبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناشي‌ از لقب‌ رسمي‌ , در فارسی : افتخاري‌ , به فارسی : عنواني‌ , سایر ترجمه ها : لقب‌ دار

Titular به چه معناست و Titular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Titular

لقبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لقبي‌, ترجمه لقبي‌, کلمات شبیه لقبي‌ , ناشي‌ از لقب‌ رسمي‌ به لاتین , افتخاري‌ به لاتین , عنواني‌ خارجی , لقب‌ دار در زبان
دانلود فایل ها