ترجمه To در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوي‌ , در فارسی : بط‌رف‌ , به فارسی : روبط‌رف‌ , سایر ترجمه ها : پيش‌ نزد , تا نسبت‌ به‌ , در

To به چه معناست و To یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به To

بسوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بسوي‌, ترجمه بسوي‌, کلمات شبیه بسوي‌ , سوي‌ به لاتین , بط‌رف‌ به لاتین , روبط‌رف‌ خارجی , پيش‌ در زبان , نزدانگلیسی , تا نسبت‌ به‌ , در
دانلود فایل ها