ترجمه To Do در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هياهو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شلوغي‌ , در فارسی : ازدحام‌.

To Do به چه معناست و To Do یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به To Do

هياهو به خارجی , ریشه انگلیسی هياهو, ترجمه هياهو, کلمات شبیه هياهو , شلوغي‌ به لاتین , ازدحام‌. به لاتین
دانلود فایل ها