ترجمه Toadflax در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) كتان‌ وحشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گل‌ كتاني‌.

Toadflax به چه معناست و Toadflax یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toadflax

(گ‌.ش‌.) كتان‌ وحشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) كتان‌ وحشي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) كتان‌ وحشي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) كتان‌ وحشي‌ , گل‌ كتاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها