خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56049 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56049','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56049 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Toady به فارسی

ترجمه Toady در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپلوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متملق‌ , در فارسی : كاسه‌ ليس‌ , به فارسی : مداهنه‌ كردن‌.

Toady به چه معناست و Toady یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toady

چاپلوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاپلوس‌, ترجمه چاپلوس‌, کلمات شبیه چاپلوس‌ , متملق‌ به لاتین , كاسه‌ ليس‌ به لاتین , مداهنه‌ كردن‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: