ترجمه Toil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجادله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بحث‌ وجدل‌ , در فارسی : محصول‌ رنج‌ , به فارسی : زحمت‌ كشيدن‌ , سایر ترجمه ها : رنج‌ بردن‌

Toil به چه معناست و Toil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toil

مجادله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مجادله‌, ترجمه مجادله‌, کلمات شبیه مجادله‌ , بحث‌ وجدل‌ به لاتین , محصول‌ رنج‌ به لاتین , زحمت‌ كشيدن‌ خارجی , رنج‌ بردن‌ در زبان
دانلود فایل ها