ترجمه Tolerable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ تحمل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسبتا خوب‌ , در فارسی : ميانه‌ , به فارسی : متوسط‌ , سایر ترجمه ها : قابل‌ قبول‌

Tolerable به چه معناست و Tolerable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tolerable

قابل‌ تحمل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ تحمل‌, ترجمه قابل‌ تحمل‌, کلمات شبیه قابل‌ تحمل‌ , نسبتا خوب‌ به لاتین , ميانه‌ به لاتین , متوسط‌ خارجی , قابل‌ قبول‌ در زبان
دانلود فایل ها