ترجمه Tolerance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدارا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سعه‌ نظ‌ر , در فارسی : اغماض‌ , به فارسی : تحمل‌ , سایر ترجمه ها : بردباري‌ (ط‌ب‌) قدرت‌

Tolerance به چه معناست و Tolerance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tolerance

مدارا به خارجی , ریشه انگلیسی مدارا, ترجمه مدارا, کلمات شبیه مدارا , سعه‌ نظ‌ر به لاتین , اغماض‌ به لاتین , تحمل‌ خارجی , بردباري‌ در زبان , (ط‌ب‌) قدرت‌انگلیسی
دانلود فایل ها