ترجمه Toleration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدارا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بردباري‌ , در فارسی : تحمل‌ , به فارسی : ازادي‌ , سایر ترجمه ها : ازادگي‌ ازادمنشي‌.

Toleration به چه معناست و Toleration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toleration

مدارا به خارجی , ریشه انگلیسی مدارا, ترجمه مدارا, کلمات شبیه مدارا , بردباري‌ به لاتین , تحمل‌ به لاتین , ازادي‌ خارجی , ازادگي‌ در زبان , ازادمنشي‌.انگلیسی
دانلود فایل ها