ترجمه Toll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعداد تلفات‌ جنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضايعه‌ , در فارسی : صداي‌ ط‌نين‌ زنگ‌ ياناقوس‌

Toll به چه معناست و Toll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toll

تعداد تلفات‌ جنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعداد تلفات‌ جنگي‌, ترجمه تعداد تلفات‌ جنگي‌, کلمات شبیه تعداد تلفات‌ جنگي‌ , ضايعه‌ به لاتین , صداي‌ ط‌نين‌ زنگ‌ ياناقوس‌ به لاتین
دانلود فایل ها