خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56152 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56152','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56152 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tomb به فارسی

ترجمه Tomb در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارامگاه‌ , در فارسی : قبر , به فارسی : در گرو قرار دادن‌ , سایر ترجمه ها : مقبره‌.

Tomb به چه معناست و Tomb یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tomb

گور به خارجی , ریشه انگلیسی گور, ترجمه گور, کلمات شبیه گور , ارامگاه‌ به لاتین , قبر به لاتین , در گرو قرار دادن‌ خارجی , مقبره‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: