ترجمه Tombstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ قبر. می باشد

Tombstone به چه معناست و Tombstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tombstone

سنگ‌ قبر. به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ قبر., ترجمه سنگ‌ قبر., کلمات شبیه سنگ‌ قبر.
دانلود فایل ها