خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56164 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56164','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56164 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tomfoolery به فارسی

ترجمه Tomfoolery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسخرگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لودگي‌.

Tomfoolery به چه معناست و Tomfoolery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tomfoolery

مسخرگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسخرگي‌, ترجمه مسخرگي‌, کلمات شبیه مسخرگي‌ , لودگي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: