ترجمه Tomfoolery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسخرگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لودگي‌.

Tomfoolery به چه معناست و Tomfoolery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tomfoolery

مسخرگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسخرگي‌, ترجمه مسخرگي‌, کلمات شبیه مسخرگي‌ , لودگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها