ترجمه Ton در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واحد وزني‌ برابر با 0001 كيلوگرم‌.

Ton به چه معناست و Ton یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ton

تن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تن‌, ترجمه تن‌, کلمات شبیه تن‌ , واحد وزني‌ برابر با 0001 كيلوگرم‌. به لاتین
دانلود فایل ها