ترجمه Tone Dialing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شماره‌گيري‌ اهنگي‌. می باشد

Tone Dialing به چه معناست و Tone Dialing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tone Dialing

شماره‌گيري‌ اهنگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شماره‌گيري‌ اهنگي‌., ترجمه شماره‌گيري‌ اهنگي‌., کلمات شبیه شماره‌گيري‌ اهنگي‌.
دانلود فایل ها