ترجمه Toneless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ اهنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناموزون‌.

Toneless به چه معناست و Toneless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toneless

بي‌ اهنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ اهنگ‌, ترجمه بي‌ اهنگ‌, کلمات شبیه بي‌ اهنگ‌ , ناموزون‌. به لاتین
دانلود فایل ها