ترجمه Tonnage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنجايش‌ كشتي‌ برحسب‌ تن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تن‌ شماري‌ , در فارسی : برحسب‌ شماره‌ تن‌

Tonnage به چه معناست و Tonnage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tonnage

گنجايش‌ كشتي‌ برحسب‌ تن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گنجايش‌ كشتي‌ برحسب‌ تن‌, ترجمه گنجايش‌ كشتي‌ برحسب‌ تن‌, کلمات شبیه گنجايش‌ كشتي‌ برحسب‌ تن‌ , تن‌ شماري‌ به لاتین , برحسب‌ شماره‌ تن‌ به لاتین
دانلود فایل ها