ترجمه Tonsil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) لوزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادامك‌.

Tonsil به چه معناست و Tonsil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tonsil

(تش‌.) لوزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) لوزه‌, ترجمه (تش‌.) لوزه‌, کلمات شبیه (تش‌.) لوزه‌ , بادامك‌. به لاتین
دانلود فایل ها