ترجمه Tonsillar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادامكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ لوزتين‌.

Tonsillar به چه معناست و Tonsillar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tonsillar

بادامكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بادامكي‌, ترجمه بادامكي‌, کلمات شبیه بادامكي‌ , شبيه‌ لوزتين‌. به لاتین
دانلود فایل ها