ترجمه Tonsure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشيش‌. می باشد

Tonsure به چه معناست و Tonsure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tonsure

كشيش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كشيش‌., ترجمه كشيش‌., کلمات شبیه كشيش‌.
دانلود فایل ها