ترجمه Tonsure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرق‌ سر را تراشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سر تراشيده‌ , در فارسی : قسمت‌ تراشيده‌ سر

Tonsure به چه معناست و Tonsure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tonsure

فرق‌ سر را تراشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرق‌ سر را تراشيدن‌, ترجمه فرق‌ سر را تراشيدن‌, کلمات شبیه فرق‌ سر را تراشيدن‌ , سر تراشيده‌ به لاتین , قسمت‌ تراشيده‌ سر به لاتین
دانلود فایل ها