ترجمه Tool در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصورت‌ ابزار دراوردن‌.

Tool به چه معناست و Tool یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tool

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , بصورت‌ ابزار دراوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها